top of page

Declaració d'accesibilitat

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.tallerjulioorti.es/

 

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Este lloc web és parcialment conforme amb l'RD  1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen en el següent punt.

 

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018

 

Podrien existir alguns aspectes de contrast que no complisquen els mínims exigits, 3:1, respecte als colors adjacents del fons de la secció de la web en qüestió. [9.1.4.11 Contrast no textual]

Podrien existir algunes etiquetes o instruccions no etiquetades correctament [9.3.3.2 Etiquetes o instruccions] 

Podrien existir missatges d'estat que no complisquen amb els mínims exigits [9.4.1.3 Missatges d'estat]

Podrien existir suggeriments davant errors que no complisquen amb els mínims exigits [9.3.3.3 Suggeriments davant errors (condicional)]

Podrien existir fallades en la navegació seqüencial per la pàgina web afectant el seu significat o la seua operació [9.2.4.3 Orde del focus]

No és possible evitar que les persones que interactuen mitjançant entrades de veu activen els elements d'interacció de manera accidental [requisit 9.2.1.4 - Dreceres amb tecles de caràcters]

Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web

Càrrega desproporcionada

No aplica.

 

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 3 de novembre de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa.

 

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de l'RD 1112/2018) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web

Transmetre altres dificultats d'accés al contingut

Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

 

A través de l'email de contacte julio@julioorti.com

Pot presentar:

Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o

Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:

Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'establix per l'article 3, apartat 4

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de l'email anterior.

 

PROCEDIMENT D'APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, esta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.  

bottom of page